O službě Domov pro seniory

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV

Posláním Domova seniorů Benešov je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. základní sociální poradenství,
 2. poskytnutí ubytování (včetně praní a žehlení prádla),
 3. poskytnutí stravy,
 4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. sociálně terapeutické činnosti,
 8. aktivizační činnosti,
 9. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cíle služby:

 • Zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů
 • Zajistit podporu a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • Zajistit bezpečné a zároveň otevřené prostředí pro klienty

Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let věku, které potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc v soběstačnosti.

Zásady poskytování služby:

 • Dobrá atmosféra
 • Lidský přístup
 • Bezpečné prostředí
 • Respekt
 • Důstojnost
 • Otevřenost Domova
 • Individuální přístup

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout