Pohybová aktivizace

Poskytované činnosti v rámci rehabilitační péče

V současné době máme pohybově-aktivizačního pracovníka, který zajišťuje pohybovou aktivizaci s klienty, nejedná se ale o odbornou rehabilitační činnost.

Pohybovou aktivizaci s klienty provádí i zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách.

V rámci individuálního plánování s klientem sestaví pohybový  plán péče. Při tvorbě a realizaci pohybového plánu spolupracuje s lékařem, ostatním pomáhajícím personálem, rodinou klienta a přímo s klientem.

Poskytované činnosti v rámci rehabilitační péče

 • Nácvik sedu
 • Nácvik stoje
 • Nácvik chůze po Domově
 • Nácviky v používání kompenzačních pomůcek:
  • Nácvik samostatnosti v přesunu na invalidní vozík a zpět a trénování schopnosti ovládat vozík.
  • Nácvik správného používání berlí, chodítek – výběr správného chodítka a nácvik jeho použití. Lze využívat pevná, kombinovaná, čtyřkolová, trojkolová chodítka.
  • U lidí s vážnějšími poruchami využíváme vysokého chodítka pro bezpečnější chůzi.
 • Pohybovo-společenská terapie pomocí tance
 • Individuální cvičení – ukázka a nácvik cviků, které vedou ke zlepšení pohyblivosti a postupnému posílení svalů.
 • Polohování – u méně pohyblivých klientů v lůžku do jiné příjemné polohy.
 • Nácvik sebeobsluhy – např. nazutí boty, přemístění předmětů, obléknutí, ale i bezbolestné změny polohy při běžných činnostech (sedu, lehu, stoje)

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout