Pohybová aktivizace

Poskytované činnosti v rámci rehabilitační péče

Pohybovou aktivizaci s klienty provádí zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách a aktivizační pracovnice.

Poskytované činnosti v rámci pohybové aktivizace

 • Nácvik sedu
 • Nácvik stoje
 • Nácvik chůze po Domově
 • Nácviky v používání kompenzačních pomůcek:
  • Nácvik samostatnosti v přesunu na invalidní vozík a zpět a trénování schopnosti ovládat vozík.
  • Nácvik správného používání berlí, chodítek – výběr správného chodítka a nácvik jeho použití. Lze využívat pevná, kombinovaná, čtyřkolová, trojkolová chodítka.
  • U lidí s vážnějšími poruchami využíváme vysokého chodítka pro bezpečnější chůzi.
 • Individuální cvičení – ukázka a nácvik cviků, které vedou ke zlepšení pohyblivosti a postupnému posílení svalů.
 • Polohování – u méně pohyblivých klientů v lůžku do jiné příjemné polohy.
 • Nácvik sebeobsluhy – např. nazutí boty, přemístění předmětů, obléknutí, ale i bezbolestné změny polohy při běžných činnostech (sedu, lehu, stoje)

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout