Stravování

Strava je pro klienty a zaměstnance domova připravována ve vlastní kuchyni, která je situována v přízemí Domova.

Domov poskytuje klientům celodenní stravování. Klient si může vybírat z nabídky diet (dále jen „D“), i v mleté formě:

  • D – 3 racionální
  • D – 9 diabetická
  • D – 2 šetřící
  • D – 9/2 diabetická šetřící

K celodennímu stravování jsou automaticky přihlášeni všichni přítomní klienti. Výjimkou jsou ti, kteří jsou přechodně mimo Domov z důvodu dovolené nebo hospitalizace. Cena za poskytovanou stravu je jednotná podle platného ceníku.

Stravovací režim tvoří: snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Přesnídávka je klientům poskytnuta u snídaně a svačina u oběda. Pro klienty s diabetickou dietou se podáva dia příkrm taktéž u snídaně.

Na pokoji konzumují stravu klienti se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a to v jídelních tabletách,  které jsou přepravovány v nerezových vozících.  Klientům je nabízena pomoc i při stravování – porcování jídla a v případě potřeby i samotné podávání (dokrmování imobilních klientů, mletá nebo mixovaná strava“).  Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchyně společně s nutriční terapeutkou.

Kromě stravování je po celý den zajištěn také pitný režim. Pracovníci klientům podávají, nalévají a aktivně nabízí tekutiny. Ke každému jídlu jsou podávány nápoje (čaj, káva, ovocné šťávy), ty jsou k dispozici po celý den na všech patrech domova ve varných nádobách.

Každý měsíc probíhá setkání, kde se klienti mohou vyjádřit ke stravování.  Je přihlíženo na jejich přání a požadavky.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout