Přijímání darů

Sponzorské dary jsou přijímány podle platné legislativy výhradně na základě platných darovacích smluv na předem stanovené účely. Finanční dary se přijímají v hotovosti do pokladny Domova nebo na účet Domova stanovený zřizovatelem; tzn. do Rezervního fondu a podává se o nich hlášení zřizovateli Středočeskému kraji.

Dary jsou účelově členěny do čtyř základních skupin, tj.

na kulturní a společenské akce,
na vzdělávání zaměstnanců Domova,
na rehabilitační a terapeutické pomůcky,
na zkvalitnění prostředí a provoz Domova.

Příjemcem daru je vždy Domov, nikoli jednotlivé pracovní úseky Domova. Zaměstnanci nesmí v žádném případě přijímat žádné finanční obnosy.

Finanční dary je možno zasílat na účet:

328 385 389 / 0800

 

Darovací smlouva

(pdf - 182.73KB) Stáhnout

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout