Další aktivity

Mezi další činnosti, které klientům nabízíme patří:

Mezi další činnosti, které klientům nabízíme patří:

  • canisterapie (terapie kontaktem se psem)
  • reminiscenční terapie (terapie pomocí vzpomínání)
  • procházky ven
  • péče o květiny
  • společenské a kulturní akce – taneční a poslechové zábavy, koncerty, divadelní vystoupení, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, vystoupení žáků ZUŠ, přednáškové akce, promítání fotografií
  • aj.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout