Žadatelé

Máte zájem o využívání sociálních služeb v Domově seniorů Benešov?

  1. Telefonicky kontaktujte manažerku kvality a sociální pracovnici Bc. Kristýnu Kubáskovou na tel: 734 731 034, případně naše sociální pracovníky (viz.Kontakty).
  2. Vyplňte Dotazník pro žadatele Domova, kterou lze podat osobně, e-mailem či poštou na předepsaném formuláři viz. sekce Dokumenty.
  3. Pokud byl žadatel zařazen do evidence žadatelů, bude kontaktován prostřednictvím informačního dopisu.
  4. Vítáme proaktivní přístup žadatele nebo jeho rodiny.

O přijetí uchazeče rozhoduje multidisciplinární komise. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně. Po posouzení žádosti je žadatel zařazen do evidence žadatelů.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout