Žadatelé

Máte zájem o využívání sociálních služeb v Domově seniorů Benešov?

 1. Telefonicky kontaktujte naší sociální pracovnici (viz.Kontakty) ohledně podmínek pro přijetí do Domova, která zároveň vede Evidenci žadatelů.
 2. Vyplňte Žádost o přijetí do Domova, kterou lze podat osobně nebo poštou na předepsaném formuláři viz. sekce Dokumenty.
 3. Vyčkejte na sociální pracovnici, která vás bude kontaktovat o dalším postupu.

O přijetí uchazeče do Evidence žadatelů rozhoduje od roku 2017 Multidisciplinární komise složená z ředitele DS, lékaře, vedoucí sestry, vedoucí sociální pracovnice. Tato komise rozhoduje i o přijetí žadatelů na uvolněná místa v domově. Komise se schází pravidelně 1x měsíčně.

Po posouzení žádosti je žadatel zařazen do evidence a jsou mu přiděleny body na základě bodových kritérií. O zařazení do evidence a výběru vhodného žadatele na volné místo si můžete přečíst v sekci Dokumenty.

Co můžete očekávát?

Sociální pracovníce vám sdělí základní informace o:

  • Domově seniorů Benešov
  • postupu podání žádosti,
  • hodnocení žádostí,
  • nabídne možnost smluvení termínu osobní návštěvy (vždy po předešlé telefonické domluvě)
  • poskytne kontakty na případná jiná zařízení
  • zjistí potřeby a zájmy uchazeče v Domově

 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte manažerku kvality a sociální pracovnici Bc. Kristýnu Kubáskovou na tel: 734 731 034.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout