O domově

Motto
Poslání
Cíle Domova:
Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

Město Benešov leží ve středních Čechách, 40 km jihovýchodně od Prahy, na hlavním tahu do Tábora a Českých Budějovic. Architektonicky velmi zajímavý objekt Domova se nachází v klidné části města pod Karlovem, ve Villaniho ulici v blízkosti centra města.

Domov byl uveden do provozu 26. října 1999. Jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2003 Středočeský kraj. Původním záměrem bylo poskytování služby Domov pro seniory s kapacitou 100 míst. V roce 2008 byly služby domova rozšířeny o Odlehčovací  službu s kapacitou 2 místa.

Autoři projektu, který byl vybrán ve výběrovém řízení z 27 uchazečů jsou Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Jiří Sezemský a Ing. Věra Dubská.

Od 1. 1. 2016 byla Odlehčovací služba zrušena. Kapacita Domova seniorů Benešov se zvětšila celkově na 103 míst.

Fotografie domova seniorů Benešov 1Fotografie domova seniorů Benešov 2Fotografie domova seniorů Benešov 3

Motto:

„Když se Vám u nás líbilo, řekněte do dál. Pokud se Vám u nás nelíbilo, řekněte to nám“

„Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.“

Poslání

Posláním Domova seniorů Benešov je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně.

Cíle Domova:

 • Zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů
 • Zajistit podporu a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • Zajistit bezpečné a zároveň otevřené prostředí pro klienty

Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let věku, které potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc v soběstačnosti.

Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Respekt k soukromí klienta i k jeho názorům
 • Podpora klienta v jeho sociálním začlenění a v jeho vnitřním růstu
 • Provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
 • Podpora v udržování dobrého vztahu s rodinou, s přáteli, apod.
 • Péče kvalifikovaného personálu a dobrý pracovní tým
 • Příznivé sociální klima

 

 • Individuální přístup ke každému klientovi – klient je brán jako partner, tj. má možnost uplatňovat vlastní vůli – v našem Domově to znamená, že usilujeme o to, aby měl každý klient individuální plán postavený „na svých“ přiměřených potřebách tak,
  • aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života
   (např. vstávání, snídaně, …)
  • provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
   (podporujeme jej v individuálním plánu)
 • Respekt k soukromí klienta (oslovení, vstup do osobního prostoru, zajištění soukromí při jednání)
 • Podpora klienta
  • v jeho sociálním začlenění (např. kontakty s okolím, aktivity v Domově i mimo něj)
  • v udržování dobrého vztahu s rodinou a s přáteli klienta; snažíme se i o spolupráci s místní komunitou (obcí, církví a školou)
  • v jeho růstu bez rozdílu věku (např. nové koníčky a záliby, rozvíjení talentu)
  • vytváříme příznivé klima (např. tým zaměstnanců je vnímavý pro potřeby konkrétního klienta, respektuje jeho práva, i práva svá a dbá na svůj růst sebevzděláváním)

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout