O domově

Motto
Poslání
Cíle Domova:
Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

Město Benešov leží ve středních Čechách, 40 km jihovýchodně od Prahy, na hlavním tahu do Tábora a Českých Budějovic. Architektonicky velmi zajímavý objekt Domova se nachází v klidné části města pod Karlovem, ve Villaniho ulici v blízkosti centra města.

Domov byl uveden do provozu 26. října 1999. Jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2003 Středočeský kraj. Původním záměrem bylo poskytování služby Domov pro seniory s kapacitou 100 míst. V roce 2008 byly služby domova rozšířeny o Odlehčovací  službu s kapacitou 2 místa.

Autoři projektu, který byl vybrán ve výběrovém řízení z 27 uchazečů jsou Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Jiří Sezemský a Ing. Věra Dubská.

Od 1. 1. 2016 byla Odlehčovací služba zrušena. Kapacita Domova seniorů Benešov se zvětšila celkově na 103 míst.

Motto:

„Když se Vám u nás líbilo, řekněte do dál. Pokud se Vám u nás nelíbilo, řekněte to nám“

„Často zapomínáme, že lidé, s nimiž musíme žít, také musí žít s námi.“

Poslání

Posláním Domova seniorů Benešov je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti. Služba je poskytována celoročně.

Cíle Domova:

 • Zajistit podmínky k naplňování individuálních potřeb klientů
 • Zajistit podporu a pomoc klientům v zachování soběstačnosti
 • Zajistit bezpečné a zároveň otevřené prostředí pro klienty

Cílovou skupinou jsou osoby od 65 let věku, které potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc v soběstačnosti.

Obecné principy (zásady) poskytované sociální služby

 • Individuální přístup ke každému klientovi
 • Respekt k soukromí klienta i k jeho názorům
 • Podpora klienta v jeho sociálním začlenění a v jeho vnitřním růstu
 • Provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
 • Podpora v udržování dobrého vztahu s rodinou, s přáteli, apod.
 • Péče kvalifikovaného personálu a dobrý pracovní tým
 • Příznivé sociální klima
 • Individuální přístup ke každému klientovi – klient je brán jako partner, tj. má možnost uplatňovat vlastní vůli – v našem Domově to znamená, že usilujeme o to, aby měl každý klient individuální plán postavený „na svých“ přiměřených potřebách tak,
  • aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života
   (např. vstávání, snídaně, …)
  • provázení klienta v jeho konkrétní životní situaci
   (podporujeme jej v individuálním plánu)
 • Respekt k soukromí klienta (oslovení, vstup do osobního prostoru, zajištění soukromí při jednání)
 • Podpora klienta
  • v jeho sociálním začlenění (např. kontakty s okolím, aktivity v Domově i mimo něj)
  • v udržování dobrého vztahu s rodinou a s přáteli klienta; snažíme se i o spolupráci s místní komunitou (obcí, církví a školou)
  • v jeho růstu bez rozdílu věku (např. nové koníčky a záliby, rozvíjení talentu)
  • vytváříme příznivé klima (např. tým zaměstnanců je vnímavý pro potřeby konkrétního klienta, respektuje jeho práva, i práva svá a dbá na svůj růst sebevzděláváním)

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout