Skupinová cvičení

Pravidelně od pondělí do pátku dopoledne probíhají v jídelnách na jednotlivých patrech skupinové činnosti. Na každém patře je klientům věnována přibližně hodina.

Skupina je rozdělena do 4 oblastí:

 1. Informace z Domova seniorů
  Věnujeme se informacím o nových pravidlech nebo jiných změnách, jídelnímu lístku, oslavám narozenin nebo svátků. Zjišťujeme přání, připomínky, zjišťujeme spokojenost. Klienti jsou zde informováni o plánovaných aktivitách a nové aktivity jsou s nimi společně plánovány.
 2. Informace z tisku
  Sociální pracovnice diskutuje s klienty o situaci, která se děje aktuálně v regionu, republice i v celém světě.
 3. Cvičení
  Skupinové cvičení složené z cviků na protažení těla. Cvičení probíhá v kruhu, v sedě na židlích.
 4. Trénování paměti
  Na program jsou zařazována cvičení a hry na procvičování paměti, která mají za úkol udržovat pozornost a bdělost klientů. Dle složení klientů ve skupinách jsou zařazovány náročnější nebo méně náročná cvičení. Pracujeme se slovy i obrázkovými pomůckami, s písněmi.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout