Skupinová cvičení

Skupinová cvičení probíhjí dvakrát týdně (úterý a pátek) ve společenských prostorách na jednotlivých patrech. 

Svičení je rozděleno do čtyř bloků:

 1. Aktuální informace z DS
  Věnujeme se informacím o nových pravidlech nebo jiných změnách, jídelnímu lístku, oslavám narozenin nebo svátků. Zjišťujeme přání, připomínky, zjišťujeme spokojenost. Klienti jsou zde informováni o plánovaných aktivitách a nové aktivity jsou s nimi společně plánovány.
 2. Všeobecné informace 
  Aktivizačí pracovnice diskutují s klienty o aktuálním dění v regionu, republice i v celém světě.
 3. Cvičení
  Cvičením je myšleno převážně protahování těla, které probíhá v kruhu ve skupině a vsedě na židlích za pomocí nejrůznějších pohybových pomůcek. Cvičení probíhá s ohlednem na fyzický a zdravotní stav klienta.
 4. Trénování paměti
  Na program jsou zařazována cvičení a hry na procvičování paměti, která mají za úkol udržovat pozornost a bdělost klientů. Dle složení klientů ve skupinách jsou zařazovány náročnější nebo méně náročná cvičení. Pracujeme se slovy i obrázkovými pomůckami, s písněmi.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout