Zájmová dílna

Výběr činností je různorodý

V Domově máme v I. patře dílnu určenou pro výrobu nejrůznějších výrobků. Klienti mají možnost ji využívat samostatně nebo navštěvovat pravidelné i nepravidelné aktivity pod vedením aktivizačních pracovnic nebo praktikantů a dobrovolníků.

Z dílny je možné si též odnést materiál na pokoj, kde se klienti mohou tvořivé činnosti věnovat individuálně. Skupinová činnost však představuje možnost pomoci a podpory, sdílení radosti a dovedností, společenský kontakt. Ruční práce udržují naše klienty v dobré psychické i fyzické kondici. Prostřednictvím ručních prací je možné trénovat jemnou motoriku, rozvíjet představivost a paměť i komunikační schopnosti.

Výběr činností je různorodý:

  • výroba ručního papíru
  • práce s papírem
  • výroba tématických výrobků – velikonoční nebo vánoční ozdoby a dekorativní předměty
  • šití – k dispozici jsou 2 šicí stroje
  • pletení, vyšívání, háčkování
  • výroba dekorativních předmětů z přírodních materiálů
  • malování
  • modelování
  • apod.

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout