Lékařská a ošetřovatelská péče

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Ordinace ošetřujícího lékaře pro klienty probíhá 1x týdně dle ordinačních hodin lékaře. Klientům se ordinační hodiny sdělují s dostatečným předstihem. V naléhavých případech poskytuje lékařskou péči nejbližší zdravotnické zařízení event. lékařská pohotovost. Do Domova rovněž dochází odborní lékaři: psychiatr, urolog a diabetolog. Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zajišťují sestry, pracovníci v přímé obslužné péči a ergofyzioterapeutka a dle potřeby jsou zajišťována odborná vyšetření v různých zdravotnických zařízeních. Běžná ošetření klientů se mohou provádět přímo na jejich pokoji, nebo v prostorách k tomu určených. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou zcela nebo částečně, rozdíl si klient hradí z vlastních finančních prostředků, stejně jako regulační poplatky.

V domově seniorů Benešov pracují diplomované zdravotní sestry.

Naše zdravotní sestry zajíšťují:

 • zdravotní péči
 • podávání léků klientům v případě potřeby
 • krevní odběry
 • aplikování injekcí včetně inzulinu
 • ošetřování ran a kožních lézí nejnovější technikou vlhkého hojení
 • měření fyziologické funkce klientů
 • dále provádí zdravotní edukaci klientů

Klientům hrozícím malnutrice jsou zajištěny potravinové doplňky ve formě nutridrinků. Zdravotní sestry slouží denně od 6h – 22h.

Do naší zdravotnické výbavy patří i AED neboli automatizovaný externí defibrilátor. AED je přístroj určen v případě nouze k resuscitaci srdce postiženého. Použít ho zvládne jak zdravotník, tak i laik. Jeho jednoduché použití, hlasová a grafická nápověda může zachránit lidský život a srdci postiženého podat elektrický výboj (tvz. defibrilací). Krok za krokem provádí a navádí zachránce v češtině hlasitými mluvenými pokyny po celou dobu resuscitace a automaticky vydefinuje defibrilovatelné a nedefibrilovatelné rytmy.

Zdroj obrázku (https://www.azmedicashop.cz/defibrilator-aed-philips-heartstart-frx/)

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Naše ošetřovatelky pomáhají klientům s:

 • podáváním a přijímáním stravy
 • sebeobsluhou (oblékání, svlékání)
 • úpravou a převlékáním lůžka
 • udržováním hygieny (mytí, koupání)
 • použitím WC, výměnou inkontinentních pomůcek
 • udržováním pořádku
 • úklidem prádla a osobních věcí
 • s vyplněním volného času
 • doprovody apod. dle potřeb a soběstačnosti klientů

Do Domova dochází jako společníci našich klientů také dobrovolníci.

Ošetřovatelky a zdravotní sestry pracují pod odborným vedením (vrchní sestry, zástupu, apod.). 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout