Lékařská a ošetřovatelská péče

LÉKAŘSKÁ PÉČE
Smluvním lékařem Domova je:
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Pomáhají klientům s:

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Ordinace ošetřujícího lékaře pro klienty probíhá 1x týdně (čtvrtek) v odpoledních hodinách. V naléhavých případech poskytuje lékařskou péči nejbližší zdravotnické zařízení event. lékařská pohotovost. Do Domova rovněž dochází odborní lékaři: psychiatr, urolog a diabetolog. Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zajišťují sestry, pracovníci v přímé obslužné péči a ergofyzioterapeutka a dle potřeby jsou zajišťována odborná vyšetření v různých zdravotnických zařízeních. Běžná ošetření klientů se mohou provádět přímo na jejich pokoji, nebo v prostorách k tomu určených. Léky předepsané lékařem na recepty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou zcela nebo částečně, rozdíl si klient hradí z vlastních finančních prostředků, stejně jako regulační poplatky.

Smluvním lékařem Domova je:

 • MUDr. Jan Kykal
 • MUDr. Alina Čertilina – Praktická lékařka

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

V domově seniorů Benešov pracují diplomované sestry, kteří zajišťují zdravotní péči, podávají klientům léky v případě potřeby, provádějí krevní odběry, aplikaci injekcí včetně aplikace inzulinu, ošetřování ran a kožních lézí nejnovější technikou vlhkého hojení, měří fyziologické funkce klientů, dále provádí zdravotní edukaci klientů. Klientům hrozícím malnutrice jsou zajištěny potravinové doplňky ve formě nutridrinků. Zdravotní sestry slouží denně od 6h – 22h.

23 pracovníků v sociálních službách pečuje o klienty, kteří pracují v nepřetržitém 24hodinovém provozu.

Pomáhají klientům s:

 • podáváním a přijímáním stravy,
 • se sebeobsluhou (oblékání, svlékání),
 • úpravou a převlékáním lůžka
 • s udržováním hygieny (mytí, koupání),
 • použitím WC, výměnou inkontinentních pomůcek,
 • udržováním pořádku,
 • úklidem prádla a osobních věcí,
 • s vyplněním volného času,
 • doprovody apod. dle potřeb a soběstačnosti klientů.

Do Domova dochází jako společníci našich klientů dobrovolníci – zde pod odborným dohledem vykonávají svou praxi. Klientům dlouhodobě upoutaným na lůžko naši kvalifikovaní zaměstnanci integrují do péče koncept Bazální stimulace.

Všichni tito zaměstnanci pracují pod vedením vrchní sestry.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout