Aktualizovaná Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory od 9. 7. 2021

Aktualizovaná Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory –
od 9. 7. 2021

Vážení příbuzní,

Návštěvy v BUDOVĚ DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV JSOU možné v návštěvních hodinách a to:

 Návštěvní hodiny:

pondělí–neděle      10:00 – 11:00,

13:00 – 17:00

 

Návštěvy mimo budovy DS Benešov jsou bez omezení!

 

Při vstupu do DS Benešov je nutné podepsat PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA PRO VSTUP DO DS BENEŠOV, kterým potvrzujeme, že dodržujete nařízení vlády ze dne 24. 5. 2021 čj. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN a splňujete následující podmínky pro vstup do sociálního zařízení.
a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

  1. b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  2. c) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

 

 

 

 

 

 

  • Návštěvy se uskutečňují ve vymezených prostorách DS Benešov, nebo na pokojích klientů, délka návštěvy je cca 50 min
  • návštěvy by si měli při vstupu vydezinfikovat ruce a dodržovat hygienická opatření nařízené vládou, khs
  • Počet návštěvníků je omezen na DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY k určitému klientovi (prosím, zvažte návštěvy malých dětí v budově DS Benešov).
  • Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena.

 

Výjimka mimo návštěvní hodiny je možná pouze po telefonické dohodě.

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

 

Prosíme o důsledné dodržování výše uvedených opatření, chráníte tím zdraví našich klientů

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout