Aktualizovaná pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory od 3. 11. 2021

Pravidla umožňující vstup do DS Benešov od středy 3. 11. 2021

Vážení příbuzní,

Návštěvy v BUDOVĚ DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV JSOU možné v odpoledních hodinách a to:

 Návštěvní hodiny:

pondělí – neděle 13:00 – 17:00

 

Návštěvy mimo budovy DS Benešov jsou bez omezení!

 

Při vstupu do DS Benešov je nutné podepsat PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA PRO VSTUP DO DS BENEŠOV, kterým potvrzujete, že dodržujete nařízení vlády a splňujete následující podmínky pro vstup do sociálního zařízení.

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS JE NUTNÉ PŘI VSTUPU DO DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV PŘEDLOŽIT JEDEN Z NÍŽE UVEDENÝCH DOKLADŮ OSOB, KTERÉ:

 1. absolvovaly nejpozději 7 dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejpozději 3 dny POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 3. v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
 1. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZDR pro použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

BEZ PŘEDLOŽENÍ DOKLADU NEBUDE NÁVŠTĚVA UMOŽNĚNA!

 

PRAVIDLA NÁVŠTĚV KLIENTŮ DS BENEŠOV:

 • Návštěvy se uskutečňují ve vymezených prostorách DS Benešov – HALA V PŘÍZEMÍ – 2 OSOBY NA KLIENTA
 • VYJÍMEČNĚ po dohodě na pokojích klientů (pouze u imobilních klientů, klientů v terminálním stádiu) – 1 OSOBA NA KLIENTA
 • délka návštěvy je max. 45 mim
 • Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky dýchacích cest nasazené po celou dobu návštěvy – respirátor. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena.
 • návštěvy si při vstupu vydezinfikují ruce a dodržují hygienická opatření nařízené vládou, KHS
 • Počet návštěvníků je omezen na DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY k určitému klientovi (prosím, zvažte návštěvy malých dětí v budově DS Benešov).
 • Při vstupu do budovy DS Benešov návštěva podepisuje PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA PRO VSTUP DO DS BENEŠOV

 

Výjimka mimo návštěvní hodiny je možná pouze po telefonické dohodě.

 

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

 

Prosíme o důsledné dodržování výše uvedených opatření, chráníte tím zdraví našich klientů, děkujeme!

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout