Aktualizovaná pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory od 27. 08. 2021

Aktualizovaná Pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory –
od 27. 8. 2021

Vážení příbuzní,

návštěvy v BUDOVĚ DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV JSOU možné v návštěvních hodinách a to:

 pondělí – neděle     9:30 – 17:00

 Návštěvy mimo budovy DS Benešov jsou bez omezení!

Při vstupu do DS Benešov je nutné podepsat PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA PRO VSTUP DO DS BENEŠOV, kterým potvrzujeme, že dodržujete nařízení vlády a splňujete následující podmínky pro vstup do sociálního zařízení.

NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ KHS JE NUTNÉ PŘI VSTUPU DO DOMOVA SENIORŮ BENEŠOV PŘEDLOŽIT JEDNO Z NÍŽE UVEDENÝCH DOKLADŮ vztahující se na osoby, které:

  1. a) absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  2. b) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  3. c) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

BEZ PŘEDLOŽENÍ DOKLADU NEBUDE NÁVŠTĚVA UMOŽNĚNA!

  • Návštěvy se uskutečňují ve vymezených prostorách DS Benešov, nebo na pokojích klientů, délka návštěvy je cca 50 min (dle vašeho uvážení)
  • návštěvy by si měli při vstupu vydezinfikovat ruce a dodržovat hygienická opatření nařízené vládou, khs
  • Počet návštěvníků je omezen na DVĚ DOSPĚLÉ OSOBY k určitému klientovi (prosím, zvažte návštěvy malých dětí v budově DS Benešov).
  • Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena.

Výjimka mimo návštěvní hodiny je možná pouze po telefonické dohodě.

O PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH BUDETE INFORMOVÁNI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH DLE AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.

Prosíme o důsledné dodržování výše uvedených opatření,  chráníte tím zdraví našich klientů

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout