Aktualizovaná pravidla pro návštěvy Domova seniorů Benešov od 29. 11. 2021

NÁVŠTĚVNÍ HODINY
PONDĚLÍ – NEDĚLE
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00

KONTAKT PRO NÁVŠTĚVY
Bc. Petra Feuersteinová
vedoucí sociálního oddělení
+420 734 445 746
+420 323 607 515

DOMOV SENIORŮ BENEŠOV
Poskytovatel sociálního zařízení
 Villaniho 2130,
246 01 Benešov
IČO: 712 29 116
Vážení příbuzní,

vzhledem k současné pandemické situaci v České republice jsou návštěvy v Domově seniorů (DS) Benešov omezeny na základě vládních opatření a doporučení krajské hygienické stanice (KHS). Děkujeme za důsledné dodržování uvedených opatření, chráníte tím zdraví našich klientů!

Jak svou návštěvu naplánovat?

Návštěvy přijímáme pouze po předem domluvené telefonické objednávce ve stanovených návštěvních hodinách min. 24hod předem. Kontaktujte, prosím, vedoucí sociálního oddělení. Upozorňujeme, že neobjednaní návštěvníci nebudou vpuštěni do budovy.

Co si s sebou přinést?

1.     Při vstupu je nutné podepsat PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA PRO VSTUP DO DS BENEŠOV, kterým potvrzujete dodržování pravidel dle nařízení vlády.

2.     Dále je nutné předložit jeden z uvedených dokladů osob, které:

 • absolvovaly nejpozději tři dny před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejpozději jeden den POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 •  mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 • v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Jak návštěva probíhá?

PRAVIDLA NÁVŠTĚV KLIENTŮ DS BENEŠOV:

 • Návštěvy jsou uskutečňovány ve vymezených prostorách DS Benešov, konkrétně v hale v přízemí
 • Počet návštěvníků je omezen na dvě dospělé osoby k danému klientovi v případě návštěvy ve vymezených prostorách (prosím, zvažte návštěvy dětí do 15 let).
 • Výjimečně se po dohodě může návštěva uskutečnit na pokojích klientů a to pouze u imobilních nebo klientů v terminálním stádiu. V tomto případě je nutné dodržet maximální počet jedné osoby u daného klienta.
 • Délka návštěvy je stanovena max. na 30 min.
 • Návštěvníci jsou povinni mít nasazené ochranné pomůcky dýchacích cest po celou dobu návštěvy (respirátor s účinností alespoň 94%).
 • Návštěvníci si obléknou ochranný plášť, který musí mít na sobě po celou dobu návštěvy.
 • Návštěvník má možnost zakoupit kompletní ochranný oděv (plášť, čepice, rukavice a návleky) v hodnotě 50,-Kč a mít ho na sobě po celou dobu návštěvy. Prosíme o platbu v hotovosti.
 • Návštěvníci si při vstupu vydezinfikují ruce a dodržují hygienická opatření nařízena vládou a KHS.
 • V případě, že návštěvník některá z výše uvedených pravidel porušuje, bude návštěva ukončena.

VÝJIMKA NÁVŠTĚV MIMO STANOVENÉ HODINY A ZMĚNA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ JE MOŽNÁ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODDĚLENÍ.

O případných změnách budete informováni na našich webových stránkách dle aktuální epidemické situace.

Děkujeme!

Vedení DS Benešov

 

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout