Aktualizovaná pravidla pro návštěvy Domova seniorů Benešov od 1. 3. 2021

NÁVŠTĚVNÍ HODINY

PONDĚLÍ–NEDĚLE

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

 

KONTAKT PRO NÁVŠTĚVY

Bc. Petra Feuersteinová

Vedoucí sociálního oddělení

+420 734 445 746

+420 323 607 515

 

 

DOMOV SENIORŮ BENEŠOV

Poskytovatel sociálního zařízení

 Villaniho 2130,

246 01 Benešov

 

IČO: 712 29 116

 Vážení příbuzní,

návštěvy v Domově seniorů (DS) Benešov jsou opět povoleny, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice zůstávají omezeny. Děkujeme za důsledné dodržování uvedených opatření, chráníte tím zdraví našich klientů!

Jak svou návštěvu naplánovat?

Návštěvy přijímáme pouze po předem domluvené telefonické objednávce ve stanovených návštěvních hodinách min. 24hod předem. Kontaktujte, prosím, vedoucí sociálního oddělení.

 

Jak návštěva probíhá?

PRAVIDLA NÁVŠTĚV KLIENTŮ DS BENEŠOV:

  • Doporučujeme návštěvy konat ve vymezených prostorách DS, konkrétně v hale v přízemí.
  • Délka návštěvy je stanovena max. na 50 min.
  • Návštěvníci jsou povinni mít nasazené ochranné pomůcky dýchacích cest po celou dobu návštěvy (respirátor s účinností alespoň 94 %).
  • Návštěvníci si při vstupu vydezinfikují ruce a dodržují hygienická opatření.
  • V případě, že návštěvník některá z výše uvedených pravidel porušuje, bude návštěva ukončena.

VÝJIMKA NÁVŠTĚV MIMO STANOVENÉ HODINY A ZMĚNA POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ JE MOŽNÁ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ S VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODDĚLENÍ.

O případných změnách budete informováni na našich webových stránkách dle aktuální epidemické situace.

DĚKUJEME!

 

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout