Další aktivity

Mezi další činnosti, které klientům nabízíme patří:

  • canisterapie (terapie kontaktem se psem)
  • reminiscenční terapie (terapie pomocí vzpomínání)
  • procházky ven
  • péče o květiny
  • různé společenské a kulturní akce – taneční a poslechové zábavy, koncerty, divadelní vystoupení, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, vystoupení žáků ZUŠ, přednáškové akce, promítání fotografií, aj.
  • a další