Poskytovatel
sociálních služeb

...spokojený a klidný život

Domov seinorů Benešov

Našim posláním je umožnit lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, prožívat spokojený a klidný život s podporou soběstačnosti.

Poskytujeme služby celoročně s kapacitou 103 lůžek (1-4 lůžkové pokoje) se zázemím kvalitního života. Věkový průměr našich klientů je 84 let.

Domov byl uveden do provozu v 1999 a od 1. 1. 2003 je jeho zřizovatelem Středočeský kraj.

Aktuality

Vánoční výrobky Domova seniorů Benešov právě v prodeji!

28. listopadu, 2021

Aktualizovaná pravidla pro návštěvy Domova seniorů Benešov od 29. 11. 2021

28. listopadu, 2021

Aktualizovaná pravidla pro umožnění vstupu návštěvníků do Domova pro seniory od 15. 11. 2021

12. listopadu, 2021

Respekt k soukromí a názorům

Individuální přístup ke každému

Péče kvalifikovaného personálu

Příznivé sociální klima

Naše poslání

Umožnit spokojený a klidný život lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí, se zaměřením na podporu jejich soběstačnosti.