Sponzoři

Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům a partnerům v roce 2013

Děkujeme

  • firmě TORA, s.r.o., Bystřice (telefon: 317 793 185)  za 3000,- Kč
  • firmě Danone, a.s., Benešov za dlouhodobou spolupráci
  • paní Ivě Sukupové z Chocerad za 20.000,- Kč
  • Radě města Benešov za schválení dotace z grantového fondu města ve výši 28.167,-Kč
  • Nadaci ČEZ za poskytnutí sponzorského daru v hodnotě 30.000,- na dovybavení aktivizační místnosti